Łukasz Pisarski

Łukasz Pisarski

Zawodowo od 26 lat zajmuję się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w ich rozwoju. Głównie pracuję na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szczególnie bliska jest mi idea takiego wspierania, która odpowiada rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom samych osób z niepełnosprawnościami. Potrzebom i oczekiwaniom, które często są deprecjonowane przez specjalistów, opiekunów, rodziny, system i społeczeństwo. Podstawowe obszary mojego wsparcia to umiejętności społeczne oraz praca zawodowa wspomnianych osób.

Od 25 lak jestem kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Warszawie. Dodatkowo od przeszło 20 lat chętnie dzielę się swoja wiedzą, a przede wszystkim doświadczeniem, prowadząc wykłady i szkolenia.