”ZDALNE PPK” WDROŻENIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH

PROJEKT 2019-2022

 

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 04 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych z późniejszymi zmianami. Dziennik Ustaw z dnia 28 listopada 2018 r.

CEL: Wsparcie pracodawców w procesie wyboru i wdrożenia PPK – w zdalnym wdrożeniu PPK.


PARTNERZY PROJEKTU:

  • PFR Portal PPK Sp z o. o.
  • Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
  • Wielkopolska Izba Gospodarcza

Ponieważ wszyscy pracodawcy w Polsce zgodnie z ustawą o PPK powinni wykonać wiele czynności, jako Fundacja jesteśmy gotowi na przejęcie wielu obowiązków i dostarczenie ważnych informacji pracodawcom, którzy chcąświadomy sposób podejść do procesu wdrożenia PPK w swojej firmie.

Wg wytycznych ustawy o PPK pracodawca ma obowiązek w zakresie swoich prac:

  1. Dokonać wyboru dostawcy PPK zachowując zasady należytej staranności.
  2. Utworzyć szereg dokumentów wewnątrz-firmowych (protokoły wyboru reprezentacji załogi, komunikaty informacyjne, protokoły wyboru dostawcy PPK).
  3. Zawiadomić załogę o prawach i obowiązkach oraz wyedukować z konsekwencji przystąpienia lub rezygnacji w PPK.

Przeanalizowaliśmy rynek jako niezależna organizacja i możemy wziąć na swoje barki:

  1. Wskazanie parametrów instytucji finansowych, najbardziej istotnych dla specyfiki przedsiębiorstwa wdrażającego PPK.
  2. Dostarczenie koniecznych wzorów umów, protokołów, dokumentów niezbędnych, które powinny powstać u każdego pracodawcy, szczególnie w przypadku kontroli.
  3. Wyedukowanie zespołu decydującego o wyborze PPK, aby mógł świadomie dokonać.
  4. Przygotowanie pracodawcę do kontroli PIP

PogotowiePPK

Dla tych, którzy się spóźnili.
Dla tych, którzy nie wiedzą co zrobić.
Dla tych, którzy obawiają się kosztów. 


BEZPŁATNE KONSULTACJE
Dzwoń, do nas 09:00 – 17:00

Jesteśmy cały czas do Twojej dyspozycji.

Wiesława Pastuszek
tel: 604 200 034
email: wieslawa.pastuszek@fundacjabuu.pl

Dorota Przyłuska
tel: 501 015 779
email: dorota.przyluska@fundacjabuu.pl

 

 


PPK ŚCIĄGI DLA BIUR KSIĘGOWYCH
Cykl szkoleń webinarowych dla Biur Księgowych
w zakresie wdrażania i obsługi PPK