JAK NIE STRACIĆ DOFINANSOWANIA?

Wywiad z Dawidem Matyja

Dawid Matyja

Manager. Ukończył Zarządzanie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską poświęcił koncepcji przywództwa sytuacyjne wg. dr Kena Blancharda. Kontynuując obrany przez siebie kierunek rozwoju, ukończył również studia podyplomowe z Psychologii w Zarządzaniu na WSB w Poznaniu. Od początku swojej drogi zawodowej związany ze sprzedaży i obsługą klienta - m.in. jako lider zespołu sprzedaży w Telekomunikacji Polskiej czy koordynator akcji promocyjnych sieci Szkół Języków Obcych Profi-Lingua. Autor/Kierownik kilkudziesięciu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach m.in. EFS czy POWER. Zaangażowany w rozwój przedsiębiorczości. Doradca biznesowy i członek licznych komisji oceny biznesplanów w ramach projektów dotacyjnych obejmujących dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej. Z sukcesem pozyskuje środki i wraz z zespołem realizuje projekty szkoleniowe również w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) czy Rejestru Usług Rozwojowych. Szczególnie w ramach KFS, na przestrzeni ostatnich kilku lat, pomógł podnieś kompetencje pracowników kilkuset podmiotów z całego kraju. Zdobytą przez siebie wiedzę i doświadczenie, przekazuje również innym zainteresowanym podczas prowadzonych przez siebie warsztatów z zakresu, sprzedaży, obsługi klienta czy negocjacji. Jako były Koordynator Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, w dużej mierze zajmował się m.in. projektami aktywizacyjnymi dla osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem (samotne mamy, osoby bezrobotne itp.). Obecnie poprzez pozyskiwane fundusze, wspiera kształcenie kadr podmiotów, bezpośrednio pracujących z osobami z niepełnosprawnościami i/lub starszymi. Przede wszystkim Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej czy Domów Seniora. Autor publikacji dot. sprzedaży i obsługi klienta m.in. w Gazecie Farmaceutycznej w ramach cyklu „Apteka pro Futuro”.
Szkolenia dla pracowników, są czynnikiem, który uatrakcyjnia miejsce pracy. Skąd jednak na to brać fundusze? O tym jak można pozyskać dofinansowanie do kształcenia kadry pracującej z osobami starszymi i/lub z niepełnosprawnościami, opowie Specjalista Fundacji BUU, Dawid Matyja.

Anna Nowak: Zajmujesz się od kilkunastu lat pozyskiwaniem i organizowaniem szkoleń dofinansowanych zarówno z Unii Europejskiej jak i z Budżetu Państwa, dlaczego to robisz?
Dawid Matyja: Bo robię to dobrze i mam poczucie, że to co robimy jest ogromnie wartościowe. Lubię organizować, działać i rozmawiać z ludźmi. A do tego wiem, że te szkolenia pomagają i sprawiają, że kadra pracownicza zdobywa dodatkowe kompetencje i umiejętności, które realnie oddziałują na podwyższenie standardów personelu. Uważam, że to bardzo ważne by nieustannie się rozwijać. Często mniejsze firmy, organizacje pozarządowe, ośrodki nie mają pieniędzy na to żeby szkolić swoich pracowników. Dlatego cieszę się, że jest coś takiego, jak Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który dzięki środkom wyodrębnionym z Funduszu Pracy, umożliwia kształcenie pracowników. Natomiast zaś misją Fundacji Buu, jest wspieranie, dostarczanie wiedzy, a także finansowanie i organizowanie szkoleń.
Anna Nowak: Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleń?
Dawid Matyja: Jest to fundusz finansowany z Budżetu Państwa (czyli z pieniędzy podatników), którego celem jest dofinansowywanie kształcenia osób zatrudnionych na umowach o pracę. Jest to forma zapobiegania utracie zatrudnienia poprzez wspomaganie rozwoju ich kompetencji i umiejętności, w coraz bardziej zmieniającym się świecie. Chodzi też o inwestowanie w kadry by poprawić pozycję firmy oraz pracowników na rynku pracy.
Anna Nowak: Na czym polega takie szkolenie?
Dawid Matyja: Mamy szeroki zakres tematów, cała lista jest dostępna na stronie www (tutaj).
Obszar szkoleń dotyczy zarówno problemów behawioralnych i pracy terapeutycznej (w tym bardzo ciekawy obszar związany np. z tym jak rozmawiać o seksualności osób z niepełnosprawnością, prowadzony przez genialną Basią Płaczek) jak i zakresu związanego z atrakcyjną i efektywną terapią zajęciową. Są również tematy dotyczące zagadnień prawnych i społecznych. Specjaliści prowadzący szkolenia, poza przygotowaniem merytorycznym, mają bogate wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami i/lub starszymi. Aby nie zaburzać pracy danej jednostki, zajęcia odbywają się w miejscu pracy, w terminach uzgodnionych z personelem.
Anna Nowak: Jak długo trwa takie szkolenie?
Dawid Matyja: Jedno szkolenie trwa ok. 8h lekcyjnych. Zazwyczaj podmioty korzystające z naszego wsparcia, wybierają od 6 do8 tematów zajęć. Na realizację szkoleń jest jednak przynajmniej kilka miesięcy. Nie powoduje to zatem destabilizowania pracy danej jednostki.
Anna Nowak: Kto może na tym skorzystać?
Dawid Matyja: Każdy kto chce się rozwijać! Podstawowym warunkiem otrzymania dofinansowania jest zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Każdy pracodawca, który posiada pracowników etatowych, może zatem skorzystać ze wspomnianego wsparcia. Chociażby w zeszłym roku, zrealizowaliśmy kilkaset takich dofinansowanych szkoleń. W tym roku będzie ich na pewno zdecydowanie więcej. Sami również inwestujemy w swój rozwój. Powiększyliśmy zespół, dlatego mamy więcej możliwości. Rozszerzamy ofertę szkoleń dla podmiotów z wielu innych sektorów, a także myślimy o kolejnych działaniach jakie możemy podjąć.
Anna Nowak: Czy trzeba spełniać jakieś określone warunki? Jak to zrobić, aby skorzystać z Waszego wsparcia?
Dawid Matyja: Najlepiej zgłosić się do Fundacji Budzimy Uśpione Umysły i dopytać o szczegóły 😉
Natomiast my nie ustalamy terminów w jakich można ubiegać się o dofinansowanie z naszą pomocą. O tym decydują urzędy pracy w poszczególnych powiatach. Zazwyczaj w trakcie roku kalendarzowego, odbywają się jednak przynajmniej dwa nabory. Jeśli zatem w jednym z nich nie uda się komuś zawnioskować o dotację, pozostaje jeszcze druga szansa.
Anna Nowak: Jesteś społecznikiem i aktywistą z pasji czy związane jest to z Twoim wykształceniem?
Dawid Matyja: Moje wykształcenie jest pomocne w codziennej pracy jednak raczej od strony organizacyjnej całego przedsięwzięcia. Myślę, że droga którą obrałem, jest idealnym połączeniem moich ambicji zawodowych z chęcią wsparcia osób, które na co dzień wykonują bardzo ważną pracę, wspierając osoby starsze i/lub z niepełnosprawnościami. W ten sposób ja również staram się dokładać swoją „cegiełkę” do tak ważnej inicjatywy.
Anna Nowak: Dziękuję za rozmowę
Dawid Matyja: Dziękuję również i zapraszam do kontaktu