19 września odbyły się pierwsze, bezpłatne konsultacje z Patrycją Rojek, która od 18 lat jest kierownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej UNIKAT w Katowicach (więcej o Partycji Rojek)
W ciągu godzinnej konsultacji Patrycja wyjaśniła na czym będzie polegać wdrożenie „nowych standardów” Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dziękujemy Państwu za tak duże zainteresowanie i udział.
O kolejnych spotkaniach będziemy informować Państwa na bieżąco.