Patrycja Rojek

Patrycja Rojek

Absolwentka Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Od prawie 20 lat aktywnie angażuję się w działalność poprawiającą życie osób z niepełnosprawnościami. Od 18 lat jestem kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej UNIKAT w Katowicach. Od 2008 roku jestem też zaangażowana w koordynację projektów unijnych zmierzających do aktywizacji osób niepełnosprawnych, projekty partnerskie. Koordynowałam projekty – Europejski Fundusz Społeczny, projekty ministerialne, PFRON, małe granty itp. (partnerstwo z MOPS Katowice, partnerstwa z innymi ngo oraz partnerstwa trójsektorowe). Aktywnie angażuję się w różnego rodzaju konferencje, szkolenia, prelekcje i wykłady zawsze priorytetem jest szerzenie wiedzy na temat możliwości aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W chwili obecnej staram koncentrować się na projektach, które będą służyć poruszaniu tematyki samodzielnego życia osób niepełnosprawnych – mieszkalnictwo, mieszkania wspomagane, mieszkania chronione, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Bliski jest mi temat samostanowienia osób z niepełnosprawnościami oraz szerzenia wiedzy na temat Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Z sercem angażuję się też w promocję twórczości i wszystkiego co wytwarzają osoby z niepełnosprawnościami, aby ich pracę i zaangażowanie pokazać jak najszerszemu społeczeństwu.

Prowadzę szkolenia z zakresu funkcjonowania WTZ-ów oraz rehabilitacji społeczno- zawodowej, Konwencja ONZ i samostanowienie ON, dostępność oraz aktywizacja zawodowa ON i wszystko co się z tym wiąże. Współpracuję z uczelniami wyższymi prowadzącymi studia podyplomowe z zakresu terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno – zawodowej, gdzie prowadzę wykłady dla słuchaczy. W szkoleniach i wykładach dużo bazuję na osobistym doświadczeniu w pracy z ON i na przestrzeni czasu prawie 20 lat widać jak zmienia i powinno zmieniać się podejście do ON oraz funkcjonowanie społeczeństwa, w którym żyją ON.

Jako praktyk zarządzania kadrami staram się też podkreślać, że dobrostan osób pracujących z ON zawsze rozwija i pozytywnie wpływa na ON i ich otoczenie. Dlatego też praktykuję jogę, nordic walking oraz aktywny wypoczynek, spacery, las, rower.

Posiadam obszerne i zróżnicowane doświadczenie społeczno- zawodowe w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych w samodzielnym i niezależnym życiu jak również doświadczenie w zakresie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych. Uczestniczę w warsztatach, seminariach, konferencjach, debatach, gdzie aktywnie zawsze angażuję się w dyskusje dotyczące wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami.

Jako trener i konsultant, w praktyce wdraża nowe standardy Warsztatu Terapii Zajęciowej.