Wsparcie dla nauczycieli
1.      Uważni nauczyciele zmieniają świat”- Techniki pracy mindfulness, dostrojenia, focusingu, NVC.
2.      Zacznij od siebie” - jak dać sobie uważność, życzliwość, żeby czuć spokój i satysfakcję w pracy z dziećmi.
3.      Jak radzić sobie ze stresem w miejscu pracy? Sposoby zarządzania emocjami, mindset, redukcja napięcia. Ćwiczenia przynoszące natychmiastowe przywrócenie równowagi.
4.      Jak rozmawiać z dziećmi, żeby nas słuchały”- NVC, focusing, metody pracy w kręgu.
5.      Sketchnoting, mapy myśli i inne sposoby na graficzne notatki.
6.      TIK czyli jakie narzędzia i aplikacje wspierają proces uczenia się uczniów i urozmaicają lekcje.
7.      Dobry feedback, czyli jak dawać konstruktywną informację zwrotną?
8.      Metoda projektu interdyscyplinarnego, czyli jak łączyć ze sobą treści z różnych przedmiotów, realizując przy tym podstawę programową.
9.      Jak być dobrym wychowawcą? Budowanie zaufania wśród uczniów, pomysły na sensowne lekcje wychowawcze.
10.   Rozwiązywanie problemów w grupie metodą kręgów wychowawczych.
11.   Czym jest Odwrócona Lekcja i jak ją stosować?
12.   Błędne koło zadawania zadań domowych - jak z niego wyjść.
13.   Mindfullness i montessoriańskie Lekcje Ciszy dla dzieci i młodzieży.
14. Poza murami- jak wykorzystać potencjał edukacji terenowej, realizując podstawę programową?
15. Hot Questions i sztuka dyskusji- jak zadawać pytania pogłębiające wiedzę oraz skłaniające do aktywności?
16. Materiał Montessori- jak tworzyć autorskie materiały urozmaicające lekcje, wspomagające przyswajanie wiedzy i powtarzanie treści? 

 
Emocje dzieci i młodzieży 
17.   Jak radzić sobie ze złością i agresją wśród dzieci.
18.   Jak pracować z różnymi- czasem sprzecznymi emocjami w grupie.|
19.   Moja magiczna chwila – mindfullness dla dzieci i młodzieży. Poczuj radość, spokój i harmonię.
20.   Depresja wśród dzieci i młodzieży: co powinno nas zaniepokoić, jak działać.
21.   Hejt w internecie wśród dzieci i młodzieży - jak przeciwdziałać i reagować na sytuacje trudne.
22.   Ściąga z przetrwania – kreatywne metody na rozwiązanie problemów wśród dzieci i nastolatków dotkniętych przemocą rówieśniczą. Rola pomocnej dłoni nauczyciela.
23.   Sekretne myśli nastolatka – czyli wzajemne zrozumienie przyczyn powstawania zachowań wśród dzieci i młodzieży. Wsparcie w relacjach dziecko-rodzic i uczeń-nauczyciel.
24.   Już nie dziecko, jeszcze nie nastolatek - jak pracować z uczniami 10-13 lat?

Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży
25.   Jak wesprzeć grupę/klasę, by dziecko niepełnosprawne/ w spektrum / ze specyficznymi trudnościami czuło się jej częścią?
26.   Dziecko w spektrum autyzmu – czyli jak pracować z wyjątkowym dzieckiem. Sposoby na zrozumienie potrzeb i metody pracy.
27.   Podstawy wiedzy o ADHD. Budowanie relacji, reagowanie na potrzeby dziecka i wsparcie rodziców w rozwoju.

 

 Wsparcie w relacji rodzic - nauczyciel
28.   Jak rozmawiać z rodzicem na temat zaburzeń zachowań nastolatków typu agresja, samookaleczenie, myśli depresyjne.
29.   7 narzędzi dla nauczycieli do rozmowy z rodzicami i opiekunami na temat zaburzeń zachowań dzieci.
30.   5 sposobów komunikacji nauczycieli z rodzicami i opiekunami nastolatków aby podnieść skuteczność działań wychowawczych.
31.   Jak rozmawiać z rodzicami, aby dojść do porozumienia? Metody pracy z rodzicem roszczeniowym.
32.   Jak być wspaniałym nauczycielem, ale umiejącym stawiać granice? Relacje z rodzicami – wprowadzenie do relacji międzyludzkich i umiejętności zarządzania zespołem.

 

e-mail: szkolenia@fundacjabuu.pl
tel. 726 041 234