Aga_puzio

AGNIESZKA PUZIO

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister filozofii spec. życie publiczne. Od 2011 roku certyfikowany kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży. Ukończony m.in. kurs liderów kadry instruktorskiej, szkolenie marketingowe Diamonds Businness, Biznesowe Przesielenie.

Założycielka i właścicielka Agencji Artystycznej specjalizującej się w organizacji wydarzeń dla dzieci i dorosłych – imprezy integracyjne, warsztaty, animacje, teatr. Zanim stworzyła firmę, której event managerem jest od 2016 roku, współpracowała z wieloma agencjami eventowymi, biurami podróży zajmując się turystyką i rekreacją – pilotowanie wycieczek szkolnych, realizacja programów animacyjnych, prowadzenie warsztatów, konferansjerka. Realizator warsztatów edukacyjnych dla dzieci – m.in. „Miasto Misja – Solaris”, instruktor szkoleń rowerowych dla dzieci szkolnych we współpracy ze Stowarzyszeniem Rowerowy Poznań.

Twórca autorskich programów animacyjnych dla dzieci, a także interaktywnych form teatralnych dla dzieci w wieku żłobkowym oraz przedszkolnym – nauka poprzez zabawę i poczucie sprawczości.

Od ponad 21 lat członek Związku Harcerstwa Polskiego – organizacji pożytku publicznego mającej na celu wychowywanie młodego człowieka czyli wspieranie dziecka we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez stawianie wyzwań. Od 2011 roku kieruje zespołem instruktorskim pełniąc funkcję komendantki szczepu, a także zastępcy komendanta hufca w Poznaniu. Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu podharcmistrza.