Kamila Włodarska

Kamila Włodarska

Od ponad 20 lat wspieram osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Od ponad 13 lat jestem kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej. Moje działania to przede wszystkim przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do niezależnego życia na miarę indywidualnych możliwości.

W pracy z osobami z niepełnosprawnościami kieruję się zasadą „Nic o Nas bez Nas” szerząc ideę self – adwokatury.

Ukończyłam studia magisterskie z oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe ,kursy i szkolenia z zagadnień dotyczących wspierania osób z niepełnosprawnościami. Byłam koordynatorem wielu projektów dotyczących aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz projektów dotyczących rozwijania idei self – adwokatury. Pracowałam również jako ekspert w instrumencie „Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej”.

Bliska jest mi tematyka asystencji osobistej, opieki wytchnieniowej, różnych form mieszkalnictwa, wspieranego podejmowania decyzji oraz zatrudnienia wspomaganego.

Moja pasja to taniec i muzyka, lubię aktywnie spędzać czas wolny.