btrawkowski

Bogdan Trawkowski

Bogdan Trawkowski urodził się w 1954 roku w Poznaniu. W 1980 roku ukończył w tym mieście Akademię Wychowania Fizycznego. Pracował jako nauczyciel, trener i rehabilitant. Poparte nauką zainteresowania radiestezją, bioenergoterapią i psychotroniką zaowocowały zmianą profesji. Praktycznie od roku 1987 zaczął pracować jako terapeuta energetyczny.

W latach 1993 – 96 bezinteresownie pomagał uzależnionym w Ośrodku MONAR-u w Rożnowicach koło Obornik Wlkp. Terapeutyczne sukcesy Bogdana Trawkowskiego zostały dostrzeżone przez media, czego dowodem są artykuły i wywiady: w „Uzdrawiaczu” (12/1996), „Nieznanym Świecie” (2/1997), „Poznaniaku” (14.11.1998) i „Gazecie Poznańskiej” (8.01.1999). Fachowe czasopismo „Uzdrawiacz” zaliczyło go w poczet 300. najskuteczniejszych polskich naturoterapeutów. Od 1998 roku zaczął przeprowadzać wykłady i warsztaty związane ze zdrowym trybem życia, harmonijnym rozwojem oraz poszerzeniem świadomości m.in. w Instytucie Waleologii, Centrum Psychorozwoju, Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Stowarzyszeniu „Człowiek i Natura”, którego był założycielem i prezesem. Począwszy od roku 2005 swoją wiedzę zaczął przelewać na papier, czego dowodem są artykuły: „Wegetarianizm a rozwój psychoenergetycznego potencjału” opublikowany w „Zielonych Brygadach” (7-8/2005) i w „Wegetariańskim Świecie” (12/2005), „Zdrowie dzieci i młodzieży a czynnik radiestezyjny” w periodyku poznańskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Uczyć lepiej” (5/2006), „Liga Irokezów – korzenie Epoki Wodnika” w tygodniku „Gwiazdy mówią” (31/2006) oraz „Dlaczego nie należy bać się nowotworu”, opublikowany w „Nieznanym Świecie” (3/2008). W 2006 roku wydał książkę „Inteligencja materialna a poszerzona świadomość i zjawiska paranormalne”, która jest ukoronowaniem jego dotychczasowej pracy terapeutycznej. Z początkiem roku 2009 biografia Bogdana Trawkowskiego znalazła się w encyklopedycznym wydaniu „Who is Who w Polsce”.

W 2014 roku wydał drugą swoją książkę zatytułowaną Ewa była pierwsza. Koniec mitu Adama.

Obecnie pracuje jako terapeuta, doradca życiowy i publicysta w założonym przez siebie Ośrodku CZAS HARMONII. Od 1980 roku jest żonaty, ma dwójkę dorosłych dzieci.
http://bogdantrawkowski.pl/