Marlena Meyer

Marlena Meyer

Marlena Meyer, gerontopedagog, licencjonowany trener w programie „Positive approach to care (Pozytywne podejście w opiece)”. Specjalizuje się w tematyce choroby Alzheimera i innych form demencji oraz w planowaniu strategii opiekuńczych. Edukacją opiekunów zajmuje się od 2015 r. Uprawnienia do szkoleń grupowych uzyskała stacjonarnie w USA (2017) i w Anglii (2015). Od roku 2020 posiada także licencję konsultanta ds. demencji w pracy indywidualnej z rodzinami. W okresie 09/2022-09/2023 była głównym trenerem w projekcie deinstytucjonalizacji usług społecznych w Sopocie, odpowiedzialna za cykle szkoleniowe dla opiekunów zawodowych i rodzinnych. Przeszkoliła 200 osób. Jest konsultantem ds. terapii neuropoznawczej w Domu Dziennego Pobytu przy Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. Tworzy autorskie materiały dydaktyczne.
Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (Wydział Nauk o Zdrowiu, gerontopedagogika) oraz Uniwersytetu Gdańskiego; nauczyciel Montessori. Prowadzi szkolenia na zlecenie domów pomocy społecznej, prywatnych domów opieki oraz organizacji pozarządowych świadczących wsparcie i usługi opiekuńcze. Gościnnie wykłada na studiach podyplomowych na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym oraz na SWPS w Sopocie. Założycielka Fundacji Dementia Action Alliance Polska.