zientkowski

Jerzy Zientkowski

Jerzy Zientkowski – Mówca inspiracyjny, mentor i trener. Z blisko 20-letnim doświadczeniem w biznesie, stał na scenie obok Jacka Walkiewicza, Marka Skały, Roberta Kroola, Szymona Kudły, Robierta Cialdini i Briana Tracy
Nastawiony na jasność, unikatowość i więź, wyznaje motto „słuchaj-mów-zmieniaj świat”. Prowadzi kilkadziesiąt szkoleń i prezentacji rocznie, mentoruje pomagając w prezentacjach kryzysowych.

HOME 2020