Cyls

Jakub Cylc

Specjalista organizacji pomocy społecznej, pracownik socjalny II stopnia. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Nauk Społecznych. Wieloletni dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bystrej przeznaczonego dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych. Delegat Krajowej Izby Domów Opieki. Autor licznych artykułów poświęconych problematyce związanej z osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz ich środowisku. Organizator autorskich szkoleń dedykowanych kadrze związanej z pracą w instytucjach opieki całodobowej. Ekspert powołany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do Wojewódzkiego Zespołu ds. Deinstytucjonalizacji. Współorganizator badań poświęconych problemom osób starszych realizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.