Rafał Wajner

Rafał Wajner

Od 25 lat pracuje w obszarze wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Doświadczenie zawodowe budował od podstaw od stanowiska terapeuty zajęciowego. Jest wykształconym fizjoterapeutą i menedżerem pomocy społecznej. Tworzył i kierował warsztatem terapii zajęciowej i środowiskowymi domami samopomocy. Pracował jako inspektor Wydziału Polityki Społecznej. Był reprezentantem Polski na Europejskim Forum Niepełnosprawności i członkiem polskiego zespołu wdrażającego program EQUAL.

Szkoli kadry i klientów ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i placówek terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnościami w całym kraju. Bazuje na partnerskiej relacji i humanistycznym uniwersum bezinteresownej życzliwości. Przekazuje swoje osobiste doświadczenie.

Jako praktyk, oferuje wiedzę praktyczną, wdrożoną i sprawdzoną. Z zamiłowania żeglarz, kucharz, muzyk i kierowca sportowy.