Iwona Cudowska-Żukowska

Iwona Cudowska-Żukowska

Iwona Cudowska-Żukowska ukończone studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie, Edukacja integracyjna i włączająca, magister pedagogika, zakres: ogólnopedagogiczny, licencjat pedagogika zakres: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, licencjat pedagogika zakres opiekuńczo-wychowawcza.

Terapeutka Zajęciowa- Medyczne Studium Zawodowe w Elblągu. od 15 lat pracująca z dziećmi i dorosłymi w różnym wieku.

Doświadczenie w pracy zdobywała zarówno jako nauczyciel w przedszkolu, szkole, akademicki, wychowawca w domu dziecka oraz podczas organizowania kolonii letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży.

Pracowała z osobami ze środowisk wykluczonych jako wolontariusz Szlachetnej Paczki, Akademii Przyszłości oraz Paczki Seniora.

Na co dzień prowadzi własne przedszkole, wykłada w Wyższej Szkole Społeczno Ekonomicznej w Gdańsku oraz na Uniwersytecie WSB Merito. Jest dyrektorem w przedszkolu prowadzonym przez inny organ prowadzący.

Realizuje autorskie zajęcia dla dzieci w wieku od 5 lat „Kto Ty jesteś?”, „Kuchnie świata”, „Eksperymenty”, „Sam o swoje bezpieczeństwo dbam”.

Moim źródłem inspiracji jest drugi człowiek. Staram się tworzyć bezpieczną przestrzeń, w której można rozwijać pasje, zaspokajać ciekawość, odnaleźć spokój. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych.. Kocham życie, ludzi, zwierzęta. Jestem idealistką, marzycielką… Nie rozwijam się dla siebie, ale weryfikuję rozwój tym, jak dobrze działam na innych.